Налични курсове

Електронно наблюдение

Електронно наблюдение

Курсът по електронно наблюдение цели да запознае обучаемите с електронното наблюдение, като включва обща теория, законови норми, видео и текстови указания за работа с гривните за електронно наблюдение

Съдържанието е разделено на няколко теми:


  • Въведение, в което ще се запознаете с основите на електронното наблюдение
  • Инструкции за взаимодействие между структурите на МВР и ГДИН
  • ЗИНЗС (с акцент на част пета, свързана с електронното наблюдение)
  • Документация, свързана с електронното наблюдение
  • Инструкции за ползване на устройствата (видео и текстови материали)
  • Тест/анкета

Dahua Видео (снимано с телефона)

Dahua Видео (снимано с телефона)

Курс е сниман с ръка от телефона, ще послужи за припомняне на материала.
Липсва структурираност на курса!

Курс Микротик за Администратори
Goce Yanchovski

Курс Микротик за Администратори

Курс предназначен за първоначално обучение за Mikrotik